Buďte modernejší a lepší než Vaša konkurencia. Na internete Vás bude vidno. Sľubujeme!

Sociálne siete – Facebook, Twitter, Google+, YouTube…

 • Vytvorenie návrhu optimálneho riešenia pre Vašu prezentáciu na sociálnych sieťach.
 • Zaregistrovanie a vytvorenie Vášho profilu.
 • Systematická a kreatívna prezentácia na sociálnych sieťach prispôsobená Vašim potrebám a požiadavkám.
 • Zaškolenie pre vlastné spravovanie sociálnych sietí.

Tvorba direct mailov a newsletterov

 • Služba zahŕňa grafické a obsahové spracovanie dodaných materiálov, vytvorenie originálnych textov (články, perex, anotácie), vytvorenie finálneho návrhu a jeho rozoslanie na definované emailové adresy.

Tvorba a realizácia PPC kampaní podľa Vášho želania

 • PPC kampaň (Pay Per Click) predstavuje jeden z najvýhodnejších spôsobov propagácie na internete. PPC reklamou oslovujete výhradne potenciálnych klientov, ktorí Váš produkt alebo službu priamo hľadajú. Využívame systémy: Google Adwords, Etarget, atď.)

Virálny marketing

 • Kreatívne návrhy, spracovanie predlohy a šírenie v rámci komunikačného mixu.

 • package
  Prezentačné balíčky

  Všetko čo potrebujete pre Vašu prezentáciu za skvelé ceny.

 • devices
  Web stránky

  Pripravíme Vám moderné a reprezentatívne riešenie. Budete hrdý na svoju firmu!

 • fb
  Sociálne siete a online kampane

  Buďte modernejší a lepší než Vaša konkurencia. Na internete Vás bude vidno. Sľubujeme!

 • world
  Internetové vychytávky

  Internet ponúka množstvo prezentačných riešení. My poznáme tie najmodernejšie a vieme ich aj vytvoriť. Nechajte to na nás!

 • lightbulb
  Marketingové služby

  Potrebujete niekoho pre Váš marketing. Už nehľadajte, my Vám s tým pomôžeme.

 • camera
  Ďalšie služby

  Dokážeme toho urobiť oveľa viac – rýchlo, kvalitne a spoľahlivo. Obráťte sa na nás!

0