Napíšte nám cez kontaktný formulár
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť LOGICAL spol. s r.o. sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o svojich klientoch v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zároveň vyhlasuje, že okrem poskytnutia týchto údajov za účelom uzavretia zmlúv s treťou stranou na základe súhlasu klienta, ich nebude poskytovať tretím osobám.
 
Spoločnosť LOGICAL spol. s r.o. ubezpečuje svojich klientov že poskytnuté osobné údaje chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami získania osobných údajov. Na tento účel spoločnosť LOGICAL spol. s r.o. prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.